Adelson Advisory on ettevõte, mis pakub nõustamis- ja audititeenuseid  järgnevates valdkondades:

 • Varahaldusjuhtimisüsteem (ISO 55001)
 • Vastutustundlik ettevõtlus
 • Kvaliteedijuhtimissüsteem (ISO 9001)
 • Keskkonnajuhtimissüsteem (ISO 14001)
 • Tööohutus- ja töötervishoiu juhtimissüsteem (ISO 45001/OHSAS 18001)
 • Siseauditite tulemuslik korraldamine ettevõttes
 • 5S
 • Ettevõtte töötajale neile arusaadavas keeles juhtimissüsteemi nõuete selgitamine
 • Vastavus- ja tulemusauditid
 • Tarnijaauditid

Meie põhimõtted:

 • Läbipaistev teenus
 • Tulemustele orienteeritud
 • No stress