Adelson Advisory on ettevõte, mis pakub nõustamis- ja audititeenuseid  järgnevates valdkondades:

  • Varahaldusjuhtimisüsteem (ISO 55001)
  • Vastutustundlik ettevõtlus
  • Kvaliteedijuhtimissüsteem (ISO 9001)
  • Keskkonnajuhtimissüsteem (ISO 14001)
  • Tööohutus- ja töötervishoiu juhtimissüsteem (ISO 45001/OHSAS 18001)
  • Siseauditite tulemuslik korraldamine ettevõttes
  • 5S
  • Ettevõtte töötajale neile arusaadavas keeles juhtimissüsteemi nõuete selgitamine
  • Vastavus- ja tulemusauditid
  • Tarnijaauditid

Meie põhimõtted:

  • Läbipaistev teenus
  • Tulemustele orienteeritud
  • No stress